Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική βιομηχανική εργασία

  • Συντήρηση και εγκατάσταση Υ/Σ Μέσης και Χαμηλής Τάσης
  • Εγκατάσταση πυρανίχνευσης
  • Δίκτυα επικοινωνίας
  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης
  • Εγκατάσταση σχαρών για ασφαλή μεταφορά ρεύματος
  • Εγκατάσταση αυτοματισμών γραμμής παραγωγής
  • Εγκατάσταση καλωδίων τηλεφώνου και δικτύου
  • Εγκατάσταση καλωδίωσης κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης
  • Εγκατάσταση οδοφωτισμού βιομηχανίας

 

Σχετικά Έργα