Επικοινωνία
Ενημερώστε μας για το έργο που θέλετε να πραγματοποιήσετε ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε.

  "

  VECTIS IKE – Τεχνική Εταιρία
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  Οδός Αθηνάς – Ν. Μαγνησία, Τ.Κ. 570 08, Τ.Θ. 1305, Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνο: 2310 772503
  ΓΡΑΦΕΙΑ
  Λέοντος Σοφού 6, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνο: 2310 544110
  Τηλέφωνο: 2310 526273
  info@vectisinox.gr, vectis@tee.gr