Κατασκευή συστήματος CIP, κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενής νερού, συνδέσεις ανοξείδωτων δικτύων

Κατασκευή συστήματος CIP με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • 2 Ανοξείδωτες δεξαμενές, διπλοχίτωνες (μονωμένες) 600lt, με τις απαραίτητες αναμονές και φλαντζωτές ηλεκτρικές αντιστάσεις 15kW.
  • Ανοξείδωτη αντλία CIP
  • 2 Δοσομετρικές αντλίες για την προσθήκη υδροχλωρικού οξέος και σόδας
  • Εξοπλισμός μετρήσεων (αγωγιμόμετρα, θερμόμετρα, μετρητές ροής, δειγματολήπτες, κ.λ.π.)
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακες, κ.λ.π.)
  • Αυτοματισμός εγκατάστασης
  • Ανοξείδωτα δίκτυα σωληνώσεων, ποιότητας 316L

Κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενής νερού τροφοδοσίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Ανοξείδωτη δεξαμενή 2000lt με τις απαραίτητες αναμονές, ανθρωποθυρίδα, spray ball
  • Ανοξείδωτα δίκτυα σωληνώσεων, ποιότητας 316L, για τη σύνδεση της δεξαμενής με τα υπάρχοντα δίκτυα,
  • Τοποθέτηση ανοξείδωτων φίλτρων, αντλιών και καθρέπτη (split panel) και σύνδεση με την δεξαμενή νερού και τα υπάρχοντα δίκτυα.