Κατασκευές (Μεταλλικές – Ανοξείδωτες)

Δεξαμενές
Αναλαμβάνουμε την μελέτη, κατασκευή, επισκευή και ανακατασκευή ανοξείδωτων δεξαμενών, ασηπτικών δεξαμενών, αεροφυλακίων (δεξαμενών υψηλής πίεσης), μεταλλικών δεξαμενών, σιλό. Όλες οι δεξαμενές είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και CE.

Οι κατασκευές αφορούν κυρίως βοηθητικούς χώρους σε εργοστάσια τροφίμων, για τον έλεγχο των δεξαμενών ή τροποποιήσεών τους, την τοποθέτηση ανθρωποθυρίδων, οργάνων πίεσης και ασφαλείας, βανών απομόνωσης προϊόντων.

Υπόστεγα
Κατασκευή υπόστεγων για βιομηχανική χρήση. Διαμορφώνουμε και κατασκευάζουμε κάθε τύπου υπόστεγα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας αλλά και τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες.

Μεταφορικές ταινίες
Κατασκευή και επισκευή ειδικών ανοξείδωτων μεταφορικών ταινιών. Η πολυετή μας εμπειρία στα εργοστάσια τροφίμων μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στην κατασκευή ειδικών μεταφορικών ταινιών.

Σκάλες – Κάγκελα – Προστατευτικά κιγκλιδώματα
Κατασκευή ειδικών ανοξείδωτων κατακόρυφων σκαλών, καγκελών και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, διαδρόμων πρόσβασης.

Σχετικά Έργα