Η εταιρία μας

25 Χρόνια δίπλα σας με ποιότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η τεχνική εταιρία  VECTIS ΙΚΕ αναλαμβάνει εξειδικευμένα Η-Μ έργα σε μεγάλες και μικρές βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο. Λειτουργεί με την παρούσα μορφή από το 1995. Αντικείμενό της είναι η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή και τροποποίηση δικτύων σωληνώσεων (μεταλλικών και ανοξείδωτων) αλλά και πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας εγγυάται την μέγιστη ποιότητα των κατασκευών μας και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
Η πολυετή μας εμπειρία, η ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας και η διασφάλιση της ποιότητας των έργων μας, είναι τα απαραίτητα συστατικά που διαμορφώνουν το προφίλ της εταιρίας μας.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 από την ΕΒΕΤΑΜ – MIRTEC για «Μεταλλικές και Ανοξείδωτες κατασκευές, Βιομηχανικά δίκτυα και Ηλεκτρολογικά έργα».

Η διαρκής και επιτυχημένη συνεργασία με όλους τους πελάτες μας αποδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσιών μας, ενώ ένα ευρύ φάσμα συνεργατών εγγυάται την εύρεση ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε έργα για όλες τις βιομηχανίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με κύρια ενασχόληση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Εργατικό προσωπικό
Η τεχνική εταιρία VECTIS στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις των βιομηχανικών κατασκευών.

vectisinox

Πιστοποίηση Ηλεκτροσυγκολλητών
Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένοι σε όλων των ειδών τα μέταλλα, ανοξείδωτα (SS) και μαύρα (CS). Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας υπάρχει η δυνατότητα για οποιονδήποτε έλεγχο είτε με διεισδυτικά υγρά, είτε με ραδιογραφίες (από 10% μέχρι 100%). Οι πιστοποιήσεις κατά PQR και WPS μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε οργανισμό μας υποδείξετε.

Η εταιρία μας επίσης διαθέτει αυτόματη μηχανή δορυφορικής συγκόλλησης (Orbital Welding Machine) με κεφαλή συγκόλλησης κλειστού τύπου, κατάλληλη για ανοξείδωτα δίκτυα υγειονομικού τύπου (τροφίμων, μπύρας, νερού, κ.λ.π.). Η μηχανή μας προέρχεται από τον κορυφαίο Γερμανικό οίκο ORBITALUM o οποίος εξειδικεύεται σε αυτόματες μηχανές συγκόλλησης κρίσιμων εφαρμογών υγειονομικού χαρακτήρα. Όλες οι διαδικασίες συγκολλήσεων που ακολουθούμε, αλλά και οι χειριστές είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο φορέα.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Συνέπεια και ποιότητα στα ανοξείδωτα.