Συγκολλήσεις

Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένοι σε όλων των ειδών τα μέταλλα (WPS), ανοξείδωτα (SS), μαύρα (CS) και αλουμίνιο (Al), ενώ υπάρχει δυνατότητα για έλεγχο με ραδιογραφίες από 10% μέχρι 100%, διεισδυτικά υγρά. Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιητικά WPQR για διάφορους τύπους συγκολλήσεων (για SS και CS).

Η εμπειρία και πιστοποίηση των συγκολλητών μας καλύπτει όλο το φάσμα ειδικών ανοξείδωτων (SS) συγκολλήσεων για:

  • Σωληνώσεις τροφίμων,
  • Δίκτυα ατμού και επιστρεφόμενων σε sch10, sch40,
  • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα σε sch10, sch40,
  • Ελάσματα (φύλλα λαμαρίνας) όλων των παχών (από 1mm έως 20mm).

καθώς και το μεγαλύτερο φάσμα ειδικών μαύρων (CS) συγκολλήσεων για:

  • Δίκτυα ατμού sch10, sch40,
  • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα σε sch10, sch40,
  • Ελάσματα (φύλλα λαμαρίνας) όλων των παχών (από 1mm έως 20mm).

Η εταιρία μας διαθέτει μηχανές συγκόλλησης του κορυφαίου Φιλανδικού οίκου KEMMPI.

  • Συγκολλήσεις με argon, συνοδεία αδρανούς αερίου (argon) – μέθοδος Tig
  • Συγκολλήσεις με ηλεκτρόδια όλων των τύπων

Υπάρχει η δυνατότητα για πιστοποίηση του συγκολλητή και της συγκόλλησης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιήσεων,  για οποιαδήποτε επιπλέον ειδική συγκόλληση απαιτηθεί ή ζητηθεί.

Σχετικά Έργα