Συστήματα CIP

Τα συστήματα CIP (Cleaning In Place) είναι πλέον απαραίτητα σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, για τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής. Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος και η σωστή εφαρμογή του, διασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα του προϊόντος. Η εταιρία μας προτείνει την κατάλληλη λύση ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε εργοστασίου.

Προσφέρουμε ανοξείδωτες μονάδες CIP, οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Δεξαμενές διαλυμάτων (σόδα – οξύ)
• Αντλίες (προσαγωγής – επιστροφής, δοσομετρικές)
• Εναλλάκτες θερμότητας (όταν απαιτείται)
• Αυτόματες ή χειροκίνητες βάνες (ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη)
• Πλήρη εξοπλισμένο ανοξείδωτο Ηλεκτρικό Πίνακα
• Inverter
• Αισθητήρια πίεσης, αγωγιμότητας, ροής και θερμοκρασίας
• Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (pdf)
• Εγχειρίδιο λειτουργίας χειρισμών και ενδείξεων της οθόνης HMI με απεικόνιση κάθε οθόνης και επεξήγηση του κάθε συμβόλου σε αυτήν.

Σχετικά Έργα