Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

25 Χρόνια δίπλα σας με ποιότητα,
συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η Τεχνική Εταιρία Βιομηχανικών Κατασκευών VECTIS ΙΚΕ αναλαμβάνει εξειδικευμένα Η-Μ έργα σε μεγάλες και μικρές βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο. Λειτουργεί με την παρούσα μορφή από το 1995. Αντικείμενό της είναι η κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή και τροποποίηση δικτύων σωληνώσεων (μεταλλικών και ανοξείδωτων) αλλά και πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών.

Τεχνική Εταιρία Βιομηχανικών Κατασκευών

Υπηρεσίες

Ανοξείδωτα Δίκτυα

Ανοξείδωτα Δίκτυα

Δίκτυα σωληνώσεων

Δίκτυα σωληνώσεων

Συγκολλήσεις

Συγκολλήσεις

Κατασκευές (Μεταλλικές – Ανοξείδωτες)

Κατασκευές (Μεταλλικές – Ανοξείδωτες)

Εγκαταστάσεις – Συντηρήσεις

Εγκαταστάσεις – Συντηρήσεις

Orbital Welding

Orbital Welding

Συστήματα CIP

Συστήματα CIP

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΝΕΑ

Δείτε τα τελευταία νέα μας

  • THEONI ΜΙΚΡΗ

ΘΕΟΝΗ

Κατασκευή συστήματος CIP, κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενής νερού, συνδέσεις ανοξείδωτων δικτύων Κατασκευή συστήματος CIP με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 2 Ανοξείδωτες δεξαμενές, διπλοχίτωνες (μονωμένες) 600lt, [...]

  • farcom-8vectisinox

FARCOM

Κατασκευή ανοξείδωτων διπλοχίτωνων δικτύων.Κατασκευή ανοξείδωτων δικτύων.

Μας εμπιστεύονται

Τεχνική Εταιρία Βιομηχανικών Κατασκευών